ΡΑΠΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛ.210 42 50 700

ΚΙΝ.69 42 41 42 48

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Overview Overview Search Search Up Up
Category: ΝΟΜΟΙ
 
Files:
pdf.png ΠΟΛ.1211/2017

Download

ΠΟΛ.1211/2017 Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων

(Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων)Created
Size
Downloads
27-12-2017
522.91 KB
23
pdf.png ΠΟΛ. 1196 /2017

Download

Αναφέρεται η παύση των ταμειακών μηχανών παλαιού τύπου. 

Έως 28-02-2018 οι ταμειακές μηχανές που δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων σε euro.

Έως 31-05-2018 μηχανών με euro που έχουν απαγορευθεί με τις διατάξεις της ΠΟΛ1063/2008.

Το πρόστιμο επιβάλλεται, όταν διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, και ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο. Created
Size
Downloads
12-12-2017
670.68 KB
45
pdf.png ΦΕΚ Ν.4492 Α' 156/18-10-2017

Download

Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 15 παρ. 2, μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, oι επιχειρήσεις που οποίες απασχολούνται µε τη λιανική πώληση προσυσκευασμένου ή µη νωπού κρέατος, διατηρηµένου µε απλή ψύξη και κατεψυγµένου κρέατος χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και κιµά, σπλάχνων και λοιπών βρώσιµων μερών του κρέατος προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του άρθρου 9, του άρθρου που επιβάλλει την αναγραφή προέλευσης στην ταμειακή μηχανή.
Για την αναγραφή προέλευσης του κρέατος στην ταμειακή μηχανή του σημείου λιανικής πώλησης, πρέπει να αναγράφεται: το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρα-ες εκτροφής, όπου η πρώτη χώρα εκτροφής νοείται η χώρα γέννησης και η τελευταία χώρα εκτροφής νοείται η χώρα σφαγής.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος που δεν αναγράφουν την προέλευση στην ταμειακή, είναι αυτές που «προβλέπονται για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ) 882/2004, (ΕΕ) 931/2011 και (ΕΕ) 1337/2013».
 
 


Created
Size
Downloads
25-10-2017
253.82 KB
71
pdf.png Διευκρινήσεις σχετικά με την εγκατάσταση του ΕΑΦΔΣΣ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
25-02-2016
1.26 MB
339
pdf.png Κατηγορίες Προϊόντων με τα ΦΠΑ τους απο 20/07/2015 HOT

Download

Οι κατηγορίες των ΦΠΑ και τα προϊόντα τους όπως διαμορφώνονται από 20/07/2015.Created
Size
Downloads
18-07-2015
35.86 KB
239
pdf.png ΠΟΛ 1002/31-12-2014 HOT

Download

Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμώνCreated
Size
Downloads
19-01-2015
69.52 KB
330
pdf.png Δελτίου Τύπου ΓΓΠΣ σχετικά με την έναρξη πιλοτικής εγκατάστασης νέων driver ΕΑΦΔΣΣ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
17-11-2013
170.39 KB
344
pdf.png Διευκρινίσεις Για μείωση του ΦΠΑ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
06-08-2013
138.8 KB
401
pdf.png ΠΟΛ 1189 / 29-07-2013 Εστίαση στο 13% ΦΠΑ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
30-07-2013
72.44 KB
411
pdf.png Συλογική Απόφαση ΣΕΚΤ 18/01/2013 HOT

Download

Με την απόφαση αυτή ο ΣΕΚΤ προτείνει την μη ανάβαθμιση των υφηστάμενων Ταμειακών Μηχανών σε νέου τύπου on-line και την μή αλλαγή των μηχανών που θα διατεθούν στην αγορά μέχρι την διάθεση των μηχανών νέου τύπου.Created
Size
Downloads
12-06-2013
89.21 KB
527
pdf.png ΠΟΛ 1234/9-10-2002 HOT

Download

Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων


Created
Size
Downloads
21-05-2013
837.16 KB
393
pdf.png ΠΟΛ 1221/31-12-2012 HOT

Download

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. – Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α ́/23.4.2010)


Created
Size
Downloads
21-05-2013
141.5 KB
427
pdf.png ΦΕΚ 3522/22-12-2006 HOT

Download

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος,απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις.Created
Size
Downloads
21-05-2013
280.68 KB
369
pdf.png ΠΟΛ 1135/28-10-2005 (β σ. 98-129) HOT

Download

Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση  τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων- Διαδικασίες χρήσης και λειτουργία τους.Created
Size
Downloads
21-05-2013
2.59 MB
434
pdf.png ΠΟΛ 1135/28-10-2005 (α σ.1-97) HOT

Download

Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση  τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων- Διαδικασίες χρήσης και λειτουργία τους.Created
Size
Downloads
21-05-2013
7.75 MB
435
pdf.png ΠΟΛ 1015 / 10-01-2012 HOT

Download

Διατάξεις Για την διάθεση φορολογικών συστημάτων και αντικατάστση φορολογικών μνημών.Created
Size
Downloads
21-05-2013
113.06 KB
416
pdf.png ΠΟΛ 1220 / 13-12-2012 HOT

Download

Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδιακασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ


Created
Size
Downloads
21-05-2013
1.09 MB
441