ΡΑΠΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛ.210 42 50 700

ΚΙΝ.69 42 41 42 48

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Θεώρηση Φ.Τ.Μ.

Θεώρηση ταμειακής μηχανής 

Ε
ντός 15 ημερών απο την αγορά της Φ.Η.Μ. πρέπει να προσκομίσετε το Βιβλίο συντήρησης και επισκευών στην αρμόδια εφορία για θεώρηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε Βιβλίο συντήρησης και επισκευών για θεώρηση εντός 15 ημερών, ή το προσκομίσετε πέραν αυτής της προθεσμίας θα σας επιβλήθει πρόστιμο Κ.Β.Σ. για εκπρόθεσμη θεώρηση καθώς και απόφαση επιβολής προστίμου περι
έκδοσης αθεωρητων στοιχείων σε περίπτωσει που έχετε εκδόσει αποδείξεις.

Τώρα πλέον δεν είναι απαραίτητη η Θεώρηση των Βιβλίων Επισκευής και Συντήρησης απο τις Δ.Ο.Υ. Γίνεται ηλεκτρονικά απο το gsis.gr.


Όταν μπούμε στον λογαριασμό μας πάμε στις εφαρμογές Taxis Net στις επάνω καρτέλες και επιλέγουμε όλες οι εφαρμογές., μετά βρίσκουμε Κ.Β.Σ. Εφαρμογή Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και επιλέγουμε το Έντυπο Δήλωσης Έναρξης – Μεταβολής – Παύσης Λειτουργίας Φ.H.Μ. Δ 13.

 

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούντε και εκτυπώνουμε τον αριθμό καταχώρησης όπου τον επισηνάπτουμε στο βιβλίο επισκευής και συντήρησης. 

 

Έναρξη

www.gsis.gr

gsis

 

Επιλέγω Ο λογαριασμός και στην επόμενη Οθόνη εισάγω τους κωδικούς μου.

 

gsis1 

 

gsis2

gsis3

 

gsis4

 

gsis5

ΕΝΑΡΞΗ

gsis6Α

 

 

gsis7Α

 

1)Κωδ. αιτίας έναρξης: ο λόγος της έναρξης της Φ.Η.Μ.. Σύνηθες 1) αγορά 3)αντικατάσταση μνήμης 36) επανέναρξη επιχ/σης.

Στοιχεία Φ.Η.Μ.: όπως αναφέρονται στο τιμολόγιο ή στο βιβλίο επισκευής και συντήρησης

Αριθμ. Εγκατ. 0)έδρα ή υποκατάστημα

Στοιχεία προμηθευτή

Α.φ.μ. και επωνυμία προμηθευτή από το τιμολόγιο αγοράς της Φ.Η.Μ..

Στοιχεία παραστατικού απόκτησης

Τα στοιχειά του τιμολογίου αγοράς της Φ.Η.Μ.

Με την αποδοχή θα σας βγάλει μια οθόνη για την επιτυχή καταχώρηση της δήλωσης το οποίο το τυπώνετε και το συρράπτετε στο βιβλίο επισκευής και συντήρησης.

 

ΠΑΥΣΗ

  

 

Επιλέγοντας Παύση μου εμφανίζει αντίστοιχη οθόνη με της έναρξης όπου πατώ επεξεργασία και μετά συμπληρώνω τα στοιχεία από την  ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ που θα μου έχει κάνει τεχνικός Φορολογικών συστημάτων.  

 

 gsis8

Με την ένδειξη ΕΑΦΔΣΣ περνώ μόνο την υπογραφή του Ζ και τον αριθμό του Ζ.